Thêm backlink vào hình ảnh

Câu hỏi

Như trong blogspot, có thể thêm liên kết vào hình ảnh trong bài viết. Có nên tận dụng nó để đi backlink và thu hút truy cập không ạ? Mong được giải đáp.

Chưa có câu trả lời tốt nhất 0
Nhansam 10 tháng 1 Trả lời 102 lượt xem 0

Câu trả lời ( 1 )

  1. Bạn đi link bằng hình ảnh thì không có dạng auchor text không hiểu quả bằng chèn link với từ khóa. Những mình khuyên nên sử dụng để đa dạng backlink

Trả lời