Global rank có ý nghĩa gì?

Câu hỏi

Hôm nay mình mới để ý ahref thì thấy nó có thêm chỉ số Global Rank . Ai biết ý nghĩa của nó là gì ko? thanks

Chưa có câu trả lời tốt nhất 0
dxbseo 10 tháng 1 Trả lời 130 lượt xem 0

Câu trả lời ( 1 )

  1. Global Rank là một chỉ số của website của bạn chỉ số này sẽ chỉ cho các bạn biết trang web của bạn đang ở vị trí thứ bao nhiêu trên thế giới .

    Chỉ số Global Rank càng thấp thì càng tốt cho website .

    Ý nghĩa của chỉ số Global Rank : ý nghĩa của nó rất rất quan trọng đối với một webmaster nó cho biết website bạn đang ở vị trí thứ bao nhiêu và bạn đang ở đâu trong thế giới web này

Trả lời