Công cụ kiểm tra độ trùng lặp của nội dung

Câu hỏi

Lên google gõ 1 số công cụ kiểm tra độ trung lặp nội dung thì nó hiện ra mấy công cụ chính, không biết mọi người có ai dùng chưa xin cho ý kiến với. Liệu các công cụ có chuẩn xác, có hiệu quả không vậy.
Small SEO toll, copy case, plagium, Copy gator.

0
suachua 10 tháng 0 Trả lời 101 lượt xem 0

Trả lời