Cách tăng chỉ lệ text/htm ratio

Câu hỏi

Bài viết của mình hơn 1000 từ mà SEOquake nó báo vậy:
Text/HTML ratio 6.1% — ouch! Your websites ratio of text to HTML code is below 15%. We suggest adding a lot more text to your website.
site mình dưới chữ ký mong mọi người tư vấn để mình Onepage tốt hơn
có cách nào để tăng tỷ lệ này lên hok giúp mình với. mình dung theme Genesic

Chưa có câu trả lời tốt nhất 0
manhluyen 10 tháng 1 Trả lời 114 lượt xem 0

Câu trả lời ( 1 )

  1. Text/html thì mình thấy cái giao diện là quan trọng nhất, trang nào sử dụng nhiều widget/code thì tỷ lệ html cao, bạn nên chọn themes đơn giản, show nhiều bài viết liên quan và add thêm text hiển thị sẽ tăng được tỷ lệ text lên

Trả lời