Câu hỏi
- Em đang dùng WP: với link sản phẩm là: domain/ten-san-pham - Giờ chuyển sang mã nguồn Ecshop: với link sản phẩm là: domain/danh-muc/ten-san-pham Nhờ các bác cho xin code chuyển hướng, hoặc tư vấn giải pháp hợp lý nhất để ...
trả lời 0
11 tháng 0 Câu trả lời 45 lượt xem 0