Câu hỏi
Mình bận quá chưa có thời gian soi xem nguyên nhân vì sao, khoảng vài ngày nay các ảnh của mình khi xem trên mobile bị tràn khung hết, trước thì mặc định co vào vừa vặn màn hình cực ...
trả lời 0
2 năm 1 Câu trả lời 150 lượt xem 0